Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

Založení tenisového oddílu předcházela činnost tenisového kroužku při základní škole. Zájemce o tento sport soustřeďoval učitel Vladimír Budínský a pro hru využíval školní tělocvičnu. Počet zájemců se pohyboval mezi desítkou a dvacítkou žáků.

V roce 1965 došlo k navázání kontaktů mezi V. Budínským, členem výboru Sokola, a ing. Milanem Martinkem a dohodli se na možnosti vybudoval tenisové dvorce na parcele sokolovny. M. Martinek, zaměstnanec Geologického průzkumu, využil možnosti levného využití těžkých zemních strojů, které byly na provozu Staré Ransko a jejichž použití si vyžádal terén v místě vytýčení dvorců. Dále zařídil dovoz kameniva a opotřebovaných vrtných tyčí pro vybudování oplocení.

Výbor Sokola financoval vlastní oplocení a antuku. Někteří členové Sokola pomáhali s vybudováním dvorců, ale především mladí z tenisového kroužku vykonali v letech 1966–67 množství prací. V roce 1968 byl první ze dvou dvorců otevřen.

Do roku 1974 se v oddílu provozoval pouze rekreační tenis. Zájemců bylo do dvaceti. Teprve rokem 1974 se otevřela v oddílu soutěžní činnost: oddíl se stal členem okresní tenisové sekce v Havlíčkově Brodě a obsadil soutěže mužů a smíšených družstev žáků. Byl zvolen první výbor tenisového oddílu ve složení: předseda – Vladimír Budínský, členové – Milan Rosenkranc, František Vápeník, ing. Milan Martinek. Od tohoto roku měl oddíl stálé zastoupení ve výboru okresní tenisové sekce.Až do roku 1977 oddíl trénoval v zimních měsících ve školní tělocvičně. Výkonnost hráčů tím stoupala a byla korunována úspěchem: smíšené mužstvo žáků vyhrálo v roce 1977 okresní přebor.

V roce 1978 ředitelství školy nedalo souhlas k zimní přípravě z důvodu poškozování povrchu stěn tělocvičny. S nepocho­pením se setkala též nabídka tenisového výboru vlastními silami i financemi provést obložení tělocvičny. Když se nepodařilo dohodnout ani s výborem Sokola o používání jejich tělocvičny, byla narušena kontinuita doplňování členům oddílu novými mladými adepty. Následně docházelo k postupnému útlumu činnosti oddílu, a tak v letech 1979–83 se snížil počet členů oddílu na necelou desítku a provozoval se pouze tenis rekreační na jednom dvorci.

Teprve rokem 1984 se souhlasem nového výboru Sokola byla opět obnovena zimní tréninková činnost v jeho tělocvičně. Přihlásilo se 14 žáků a žákyň. Ještě v tomto roce se obnovil povrch prvního dvorce. V roce 1985 bylo přihlášeno do okresního pře­boru družstvo dospělých a vybudoval se druhý dvorec. Od roku 1986 již opět byly obsazovány obě okresní soutěže – smíšené družstvo žáků a družstvo dospělých hrály se střídavými úspěchy.

Činnost oddílu se aktivizovala, řady členů postupně vzrostly na čtyřicet. Výbor začal pracovat ve složení: předseda – ing. Milan Martinek, členové – Pavel Blažek, Pavel Kočí, Milan Martinek a Alena Stránská. V roce 1976 bylo provedeno nové oplocení dvorců, v roce 1988 postavena chatka nářadí.

V roce 1990 se tenisové hře v oddíle věnovalo 42 členů. Oddíl disponoval jedním trenérem III. třídy a dvěma trenéry IV. třídy. Byl zastoupen v okresním přeboru smíšených družstev dospělých a smíšeným družstvem žáků. Závodně provozovalo tenis 19 členů.

Od počátku 90. let činnost oddílu stagnovala: členové se závodů a v soutěží tenisového svazu neúčastnili, objížděli jen amatérské turnaje. Zájem o tenis vzrostl opět po roce 2010. Od roku 2013 oddíl pořádá pravidelně amatérský turnaj Krucemburská klika